آزمایشگاه کوانتومتری

مجهز به سه دستگاه کوانتومتر و قابلیت آنالیز شیمیایی گستره وسیعی از فولادها و چدن ها شامل فولادهای ساده کربنی، فولادهای ساختمانی، فولادهای کرم-نیکل، فولادهای کرم دار، فولادهای ابزار، انواع چدن خاکستری، چدنهای نای رزیست، نای هارد و مقاوم به حرارت و آنالیز بیش از 33 عنصر مختلف من جمله اکسیژن و نیتروژن.

آزمایشگاه متالوگرافی

مجهز به تجهیزات متالوگرافی و آماده سازی نمونه و میکروسکوپ نوری معکوس، نرم افزارهای آنالیز تصویری جهت دقیق­تر بررسی ساختار و کمینه بودن مشخصات ساختاری.

آزمایشگاه خواص مکانیکی

مجهز به تجهیزات تست کشش و خمش نمونه های فولادی جهت تعیین استحکام تسلیم، استحکام کششی، استحکام خمشی و درصد ازدیاد طول

آزمایشگاه کنترل کیفیت و آزمونهای غیر مخرب