مجتمع فولاد البرز غرب (نورد)

ذوب آهن البرز غرب (فولادسازی)

پاک البرز ایرانیان (طرح های توسعه کنسانتره، گندله سازی، احیا مستقیم و فروآلیاژ)

البرز ناب آرش (فولادسازی)

آذر سنگ رستگار (معادن سنگ آهن)

آرین ترابر (حمل و نقل)